skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ytterligare medel till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Tillväxtverket har under 2018–2020 fördelat statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.  

Regeringen har beslutat att Delegationen mot segregation under 2021 skulle ta över Tillväxtverkets uppdrag med att fördela statsbidrag till de 32 kommunerna. Statsbidraget regleras i:Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Utlysningen av statsbidraget till dessa 32 kommuner stängde den 31 mars 2021. Myndigheten fattade beslut om fördelning den 17 maj 2021. 

Syftet med statsbidraget till de 32 kommunerna 

Det finns områden i Sverige med stora socioekonomiska utmaningar som har sin grund i till exempel hög arbetslöshet, låg sysselsättningsgrad, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Syftet med statsbidraget är att stärka ekonomisk och social utveckling i de 32 kommunerna för att minska klyftorna i samhället. 

Kommuner som kunde söka bidraget 

De 32 kommunerna har valts ut av regeringen för att de har områden med stora socioekonomiska utmaningar. Urvalet baseras på följande fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status: 

 • arbetslöshet 
 • sysselsättningsgrad 
 • utbildningsnivå 
 • valdeltagande. 

Följande kommuner kunde söka bidraget: 

 • Borlänge 
 • Borås 
 • Botkyrka 
 • Eskilstuna 
 • Filipstad  
 • Gävle 
 • Göteborg  
 • Halmstad  
 • Helsingborg  
 • Huddinge  
 • Järfälla  
 • Jönköping  
 • Karlskrona  
 • Katrineholm 
 • Kristianstad  
 • Landskrona  
 • Linköping  
 • Malmö  
 • Motala  
 • Norrköping  
 • Nyköping  
 • Perstorp  
 • Sandviken  
 • Stockholm  
 • Södertälje  
 • Trollhättan  
 • Uddevalla  
 • Uppsala  
 • Västerås  
 • Växjö  
 • Åstorp  
 • Örebro. 

Vad kunde bidrag sökas för? 

De 32 kommunerna kunde under 2021 söka bidrag för följande: 

 • Att genomföra åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i de socioekonomiskt eftersatta områdena, 
 • Att ta fram en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i socioekonomiskt eftersatta områden. 

Kommunerna bör ha ett långsiktigt och sektorsövergripande perspektiv för både planer och åtgärder. 

Möjligt belopp att söka och medfinansiering 

Delegationen mot segregation hade under 2021 i uppdrag att fördela 160 miljoner kronor inom ramen för statsbidraget till de 32 kommunerna. Det finns ett fastställt belopp för varje kommun som anger hur stort bidrag respektive kommun kunnat söka (se länken till aktuella belopp och medfinansiering längre ner på sidan). 

För att en kommun skulle kunna beviljas bidrag har det krävts medfinansiering från kommunen med minst tio procent av kostnaderna för de insatser som kommunen sökt statsbidrag för 

Läs mer om aktuella belopp och medfinansiering. 

Ansökan och beslut

Utlysningen av statsbidrag 2021 till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden stängde den 31 mars. Myndigheten fattade beslut om fördelning den 17 maj 2021. 

Lista över beviljade statsbidrag 2021.

Så handlägger Delmos ansökan 

Delegationen mot segregation prioriterar i fördelningen av bidrag långsiktigt utvecklingsarbete och beaktar sektorsövergripande åtgärder. Delmos tar också hänsyn till insatsernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. 

Lästips 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Faktablad om segregation 

Kunskapsöversikt om boendesegregation

Delmos rapport “En demokrati för alla?”

Artikelserie Segregation och covid-19

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

Viktiga datum 

15 februari 2021: Utlysningen öppnar
31 mars 2021: Sista ansökningsdag
28 april 2021: Tidigaste datum för beslut om statsbidrag
Maj månad 2021Utbetalning till de som har beviljats bidrag
30 april 2022: Sista dag att använda bidraget
30 juni 2022: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation 

Kontakt 

Har du frågor? Mejla dina frågor till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00. Ange att du har frågor om statsbidrag till de 32 kommunerna. 

Senast uppdaterad : 2 jun, 2021
Back To Top