skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Remissvar Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation (Delmos) välkomnar utredningens betänkande…

Remissvar Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation (Delmos) välkomnar utredningens delbetänkande och ser…

Nya förslag kan minska skolsegregationen

Under de senaste decennierna har skolsegregationen ökat, och familjebakgrunden spelar en allt större roll för skolresultaten. Delegationen mot segregation välkomnar därför två nya utredningar som kan bidra till att minska skolsegregationen. De båda utredningarna En mer likvärdig skola och Gemensamt…

En mer likvärdig skola

Yttrande I takt med att boendesegregationen har ökat har elever med liknande bakgrund koncentrerats till olika skolor. Under de senaste decennierna har därmed även skolsegregationen ökat. Delegationen mot segregation konstaterar att utvecklingen är negativ idag och att familjebakgrunden spelar en…

Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad

I artikeln redogör Eskil Wadensjö vilka faktorer som kan förklara uppkomsten av segregation och vilka effekter den kan ha. Pandemin kan få effekter på segregationen och kan eventuellt förstärka segregationen i vissa avseenden. I artikeln diskuteras åtgärder som skulle kunna…

Back To Top