skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

En mer likvärdig skola

Yttrande I takt med att boendesegregationen har ökat har elever med liknande bakgrund koncentrerats till olika skolor. Under de senaste decennierna har därmed även skolsegregationen ökat. Delegationen mot segregation konstaterar att utvecklingen är negativ idag och att familjebakgrunden spelar en…

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Sammanfattning Delegationen mot segregation ställer sig positiva till förslaget som handlar om att förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk omsorg på fritidshem då syftet är att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet. Delegationen mot segregation ställer sig även positiva till det…

Segregationens effekter för unga

Vad? Seminarium på Folk och Kultur Tid: 5 februari 2020, kl. 17:30 - 18:30 Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland (Folk och Kultur i Eskilstuna) Arrangör: Delegationen mot segregation Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat. Samtidigt får segregation mer negativa…

Stora skillnader i levnadsvillkor för unga

Segregationen påverkar ungas uppväxt- och livsvillkor. Det visar en rapport som myndigheten Delegationen mot segregation lämnar till regeringen. Bland annat bor nästan 28 procent av barnen i områden med socioekonomiska utmaningar i familjer där inkomsterna inte räcker till de nödvändigaste utgifterna.
Back To Top