skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Manne Gerell

Covid-19, segregation och brottslighet

I den här artikeln redogör Manne Gerell för hur coronapandemin påverkar segregationen och brottsligheten. Brottsligheten minskade i början av pandemin, men återgick sedan till ungefär samma nivåer som före utbrottet. På längre sikt finns det en risk att de ekonomiska…

Delegationen mot segregation besöker Södertälje

Den 16 oktober besöker Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, Södertälje kommun tillsammans med Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister. Syftet med besöket är att ta del av Södertäljes arbete för att minska och motverka segregation.

Delmos på "Råd för framtiden" (inställt)

Vad? Delegationen mot segregations monter på Råd för Framtiden Tid: 26-27 mars 2020 Plats: Gävle konserthus, Gävle Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå) i samarbete med Gävle kommun Brottsförebyggande rådet (Brå) arrangerar varje år "Råd för framtiden", en nationell konferens där ca…

SKL:s brottsförebyggande nätverk

Vad? SKL:s brottsförebyggande nätverk Tid: 4 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Sveriges kommuner och landsting Ulrika Pudas, processledare på Delegationen mot segregation, berättar om Delegationen mot segregations arbete på SKL:s nätverk för brottsförebyggande arbete. Nätverket består av brottsförebyggare från olika kommuner,…

Bild Från Almedalen I Visby. I Det Sitter En Massa Människor I En Trappa, Ovanför Trappan Står Det I Stora Bokstäver: #ILOVEVISBY

Almedalen: Viktigt med ett helhetsperspektiv på segregation

Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna berörde allt ifrån skolsegregation,…

Delegationen mot segregation i Almedalen

Delegationen mot segregationen deltar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Måndag 2 juli Var fjärde elev fullföljer inte sin gymnasieutbildning Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Tid: 13:45-14:30 Plats: Strandvägen 4, Visby…

Back To Top