skip to Main Content

Miljardstöd till kommuner i arbetet mot segregation

Regeringen har i dag beslutat om en miljardsatsning på arbetet mot segregation, med början i år. Regeringen har också för avsikt att ge Delegationen mot segregation i uppdrag att under 2019 dela ut upp till 1,35 miljarder till kommuner med…

Nya förordningar om bidragsfördelning

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att dela ut bidragen. Syftet med bidragen är att bidra till en…

Statsbidrag har delats ut för insatser mot segregation

Under 2017 har Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation fördelat statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder som ska motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer. Totalt har 65 ansökningar beviljats och drygt 26 miljoner kronor fördelats…

Back To Top