skip to Main Content

Statsbidrag till kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation.   Även ideella föreningar, stiftelser och trossamfund har kunnat…

Möte med myndigheter som relaterar till segregation

Syftet med mötet är att berätta om Delmos utlysning av statsbidrag 2021 för att motverka och minska segregation. Syftet är också att höra om de deltagande myndigheternas eventuella utlysningar av statsbidag som relaterar till segregation. Delmos lyfter även sitt arbete…

Nu öppnar utlysningen för 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Den 15 februari öppnar utlysningen av statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Statsbidraget är en möjlighet för dessa kommuner att fortsätta sitt arbete med att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Kommunerna kan söka bidrag för sammanlagt 160 miljoner kronor. Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2021. 

Ytterligare medel till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Tillväxtverket har under 2018–2020 fördelat statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.   Regeringen har beslutat att Delegationen mot segregation under 2021 skulle ta över Tillväxtverkets uppdrag med att fördela statsbidrag till de 32 kommunerna. Statsbidraget regleras i: Förordning (2018:151) om statsbidrag…

Färgglada Klossar Som Sitter Ihop..

Så kan du förbereda dig inför utlysningen av statsbidrag 2021

Delmos kommer att utlysa årets statsbidrag under februari månad. I samband med utlysningen lanserar Delmos även ett digitalt ansökningssystem för dig som vill ansöka om statsbidrag för att minska och motverka segregation. Det innebär att ansökningsprocessen blir enklare. I den här artikeln hittar du information om ansökan, så att du redan nu kan du börja förbereda din ansökan.

Frågor att besvara i ansökan om statsbidrag – kommuner och regioner

I samband med utlysningen av statsbidrag 2021 lanserar Delmos ett digitalt ansökningssystem i form av en e-tjänst. Ansökan om statsbidrag för att minska och motverka segregation kommer därför att göras helt digitalt. Utlysningen och e-tjänsten öppnar senare under februari, men…

Ändrade förordningar för statsbidrag mot segregation

Den 17 december beslutade regeringen om att ändra förordningarna för statsbidrag för att minska och motverka segregation. Ändringarna gäller både förordningen för civilsamhället och förordningen för kommuner och regioner. Några av förändringarna är att statsbidraget kan användas för direkta insatser samt att även trossamfund nu kan söka statsbidrag. 
Back To Top