skip to Main Content
Klossar I Olika Färger

Nu öppnar utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation

Den 23 februari öppnar Delegationen mot segregation utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation. Statsbidragen är en möjlighet för de aktörer som vill stärka och utveckla sitt arbete med att minska och motverka segregation. Kommuner, regioner och kommunalförbund samt ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka…

Amin Barkhadle

Folkets Hus och Parker: ”Den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad”

Kartläggning, metodutveckling, kunskapsspridning och ny personal. Det är några av de saker statsbidraget har gått till under de två tillfällen som Folkets Hus och Parker har fått medel från Delegationen mot segregation. Amin Barkhadle, nationell processledare på Folkets Hus och Parker, berättar om sitt arbete med att stötta skapandet av medborgardrivna mötesplatser runt om i Sverige. 
Mikael Vallström

Hälsinglands utbildningsförbund: ”Den främsta orsaken till segregation är de socioekonomiska skillnaderna”

Under 2020 fick Hälsinglands utbildningsförbund bland annat bidrag för att utveckla en regional samverkansmodell för att minska och motverka segregationen i Gävleborg. Mikael Vallström, forskare och projektledare på forsknings- och utvecklingsenheten på Hälsinglands utbildningsförbund, berättar om förbundets samordnande roll mitt under en brinnande pandemi.  

Delmos e-tjänst

Delegationen mot segregation lanserade i februari 2021 en e-tjänst för statsbidrag.  Via e-tjänsten kan du ansöka om statsbidrag för att minska och motverka segregation.  Alla uppgifter i ansökan fylls i digitalt. De ideella organisationerna som söker statsbidraget bifogar även digitalt de dokument som efterfrågas, till exempel stadgar och…

Så handlägger Delmos ansökan

Ansökan om statsbidrag sker i konkurrens med andra sökande. Delmos prövar först om ansökan uppfyller de formella kraven. Därefter gör myndigheten en bedömning utifrån relevans och måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning verksamheten i ansökan bedöms bidra till att minska och motverka segregation.  Viktigt…

Inriktningar för vissa ideella organisationer

Ideella organisationer kan ansöka om statsbidrag för tre olika inriktningar: kunskaps- och metodutveckling, gemensamt agerande och strategisk samverkan, samt direkta insatser med utgångspunkt i lokala och regionala behov.  Inriktningar som ideella organisationer kan ansöka om bidrag för: Kunskaps- och metodutveckling …

Statsbidrag till vissa ideella organisationer

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.   Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation.   Även kommuner, regioner och kommunalförbund har kunnat söka medel.  Läs…

Så handlägger Delmos ansökan

Ansökan om statsbidrag sker i konkurrens med andra sökande. Delmos prövar först om ansökan uppfyller de formella kraven. Därefter gör myndigheten en bedömning utifrån relevans och måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning verksamheten i ansökan bedöms bidra till att minska…

Inriktningar för kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund kan ansöka om statsbidrag för tre olika inriktningar: kunskaps- och metodutveckling, gemensamt agerande och strategisk samverkan, samt direkta insatser med utgångspunkt i lokala eller regionala behov.  Inriktningar som kommuner, regioner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag…

Back To Top