skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Statsbidrag 2022

Med anledning av att Delmos har fått i uppdrag att förbereda avveckling så att myndigheten kan upphöra från och med den 31 december 2022, kommer myndigheten inte att fördela nya statsbidrag under 2022. Det kommer alltså inte att ske en…

Redovisning av 2020 års statsbidrag inlämnad till regeringen

År 2020 fördelade Delegationen mot segregation knappt 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation. Myndigheten fördelade bidragen i enlighet med två förordningar till kommuner, regioner respektive ideella organisationer och stiftelser. Syftet med utlysningen var att bidra…

Färgglada Klossar Som Sitter Ihop..

Många ansökte om statsbidrag mot segregation

200 ansökningar om statsbidrag för arbetet mot segregation har kommit in i årets utlysning från Delegationen mot segregation (Delmos). Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna. – Det är glädjande att se att intresset för att arbeta för att minska och motverka…

Back To Top