skip to Main Content

Webbinarium: Hur kan journalister använda Segregationsbarometern?

Hur kan man som lokaljournalist snabbt hitta bakgrundsfakta eller möjliga nyhetsvinklar i statistiken i Segregationsbarometern? Vad innebär det egentligen att ett visst område klassas som exempelvis områdestyp 1 – och vad betyder det för kommunen som helhet? Och vad kan…

Webbinarium: Inspiration för analyser i Segregationsbarometern

I september lanserade Delmos Segregationsbarometern – ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Verktyget gör det möjligt att analysera indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern kan ge…

Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Delmos lanserar nytt verktyg för att bryta segregationen

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.
Back To Top