skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Bilder På De Tre Personerna Som Höll I Webbinariet. I Bakgrunden Ser Man En Karta Samt Delmos Logga

Delmos presenterade nya funktioner med fokus på nationellt perspektiv

Ett 60-tal åhörare besökte torsdagens webbinarium där Delmos presenterade nya funktioner i Segregationsbarometern. De nya funktionerna i verktyget ökar användbarheten i ett nationellt perspektiv och underlättar egna analyser med statistik i olika former.  Vill du ta del av webbinariet i…

Webbinarium: Nya funktioner i Segregationsbarometern

Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Systemet gör det möjligt att mäta och följa indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer.   Nu har Segregationsbarometern utvecklats med…

Segregationsbarometern är uppdaterad med ny statistik – möjligt att se effekter av pandemin 

Segregationsbarometern är ett unikt statistikverktyg som Delegationen mot segregation har tagit fram för att stötta och utveckla arbetet för att minska och motverka segregation. Vid lanseringen hösten 2021 byggde den mestadels på statistik från 2018. Nu har siffrorna blivit uppdaterade med aktuell statistik för 2019 och 2020, som alltså omfattar covid-19-pandemins första år.
Foto På Karl Nygren Och Viktor Persson, Uppsala Kommun, Och Ulrika Gustafsson, Delmos. Bakom Bilderna På Dem Ligger En Illustrationsbild Med Monopolhus I Olika Färger På En Karta. Över Bilden Ligger Texten

”Se upp med fallgroparna när du tolkar statistik om segregation”

Röster om Segregationsbarometern: Delmos nya verktyg kan göra komplex statistik lättillgänglig och ge en bra grund att jobba vidare på. Men det är viktigt att se upp med fallgropar kring statistik, säger analytikerna Karl Nygren och Viktor Persson från Uppsala kommun, som deltagit i Delmos referensgrupp.

Att mäta och följa segregation

För att kunna minska och motverka segregation behövs kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut. Först då är det möjligt att veta var relevanta insatser ska sättas in. Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling. Insatserna kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.

Arbete mot segregation

Segregation är ingen naturlag – den går att påverka. För att kunna förändra ett segregerat samhälle och förbättra invånarnas möjligheter till goda uppväxt- och levnadsvillkor, oavsett var de bor, är det viktigt med kunskap om vad som fungerar för att minska och motverka segregation.
Fotografi På Villaområde, Miljonprogramshus Och Nybyggda Bostadsrätter.

Områdestyper

Det har tidigare saknats en vedertagen definition av exempelvis områden med socioekonomiska utmaningar, men även av andra typer av områden, så som områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Därför har Delmos och SCB skapat en områdesindelning där Regionala Statistikområden (RegSO:n) i hela Sverige har delats in utifrån deras socioekonomiska förutsättningar.
Back To Top