skip to Main Content

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (nationell nivå)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (kommun och region)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation ställer sig positiv till…

Webbinarium: Segregation och utanförskap

Digitalt seminarium om segregation och utanförskap. Några av deltagarna är Matilda Rehn, analytiker på Delegationen mot segregation, och bostadsforskaren Martin Grander. Webbinariet reder ut vad segregation egentligen är och hur det ser ut i Sverige, och ger också exempel på…

Illustration över En Delad Stad. I Ena änden Syns Universitet, Café Och Villor. I Andra änden Miljonprogramsområde Och En Skola.

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar Delegationen mot segregation (Delmos) idag i sin nya årsrapport.

Delmos rapporterar uppdrag om att mäta och följa segregation

I dag rapporterar Delegationen mot segregation (Delmos) in två regeringsuppdrag. Det handlar dels om att genomföra en kartläggning och analys över den socioekonomiska segregationens utveckling i Sverige, dels om att tillsammans med SCB ta fram ett socioekonomiskt index.
Ulrika Gustafsson, Analytiker På Delegationen Mot Segregation

Nytt system för att mäta och följa segregation lanseras i höst

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Systemet gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern riktar sig bland annat…

Remissvar Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation (Delmos) välkomnar utredningens delbetänkande och ser…

Back To Top