skip to Main Content
Sammanfogad Bild På En Karta Med Sveriges Kommuner Från Segregationsbarometern Och Ett Fotografi På Olikfärgade Monopolhus Som är Utplacerade På En Karta.

Granska segregationen – gratis webbinarium för journalister

Hur stora är inkomstskillnaderna i din kommun? I vilka stadsdelar är valdeltagandet högst och lägst? Var klarar flest gymnasiet och i vilka kvarter är trångboddheten som störst? Den 25 november arrangerar Delmos ett gratis webbinarium för journalister som vill använda myndighetens nya statistikverktyg Segregationsbarometern för att bevaka en av nästa års viktigaste valfrågor – segregationen.
Anders Kessling, Direktör För Delmos

Se Delmos webbinarier om segregation på Youtube

Hur ser den socioekonomiska boendesegregationen ut? Och vilken roll spelar socioekonomiska faktorer i ojämlikheten gällande vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten? Nu kan du se Delmos webbinarier om bland annat dessa ämnen på myndighetens Youtubekanal.
Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Delmos lanserar nytt verktyg för att bryta segregationen

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.

Webbinarium: Frågor och reflektioner kring Segregationsbarometern

Den 30:e september lanseras Segregationsbarometern! Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Systemet gör det möjligt att mäta och följa indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer.…

Sophia Lövgren, Strateg På Hyresgästföreningen. Bakom Bilden På Henne Ligger En Illustrationsbild Med Monopolhus I Olika Färger På En Karta. Över Bilden Ligger Texten

”Viktigt att titta på hela staden”

Röster om Segregationsbarometern: Om du ska motverka segregationen så duger det inte med att bara peka ut problem i vissa områden – du måste titta på hela staden. Det menar Hyresgästföreningens strateg Sophia Lövgren, som tror att Segregationsbarometern kan bli ett viktigt verktyg i det arbetet.
Jenniffer Bennoit, Socionom Och Kurator I Strömsunds Kommun. Bakom Bilden På Henne Ligger En Illustrationsbild Med Monopolhus I Olika Färger På En Karta. Över Bilden Ligger Texten

"Även Norrlands inland har utmaningar"

Röster om Segregationsbarometern: Förra året började Strömsund kartlägga segregationen i sin kommun. Segregationsbarometern kan bli ett välkommet komplement till det arbetet, tror Jenniffer Bennoit, socionom och kurator i Strömsunds kommun.
Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Välkommen på webbinarium om Segregationsbarometern!

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar.
Back To Top