skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Bild Från Almedalen I Visby. I Det Sitter En Massa Människor I En Trappa, Ovanför Trappan Står Det I Stora Bokstäver: #ILOVEVISBY

Almedalen: Viktigt med ett helhetsperspektiv på segregation

Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna berörde allt ifrån skolsegregation,…

Ett Stort Publikhav

Malmö i kraftsamling mot segregation

Det är viktigt att se på segregation som en utmaning som rör hela staden och hitta metoder för att stärka boendens delaktighet. Det menade flera Malmö-aktörer som Delegationen mot segregation gett stöd till, på ett seminarium som arrangerades för att belysa resultaten från de förstudier som genomfördes i Malmö under 2018.

Segregationens utmaningar

Vad? Valbart seminarium på den nationella Finsamkonferensen - Finsam så in i Norden Tid: 27 mars 2019 Plats: City Conference Center/Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Arrangör: Nationella rådet Hur ser segregationen ut i Sverige idag? En beskrivning av regeringens politik…

Goda krafter som gör skillnad i särskilt utsatta områden

Vad? Seminarium Tid: 23 januari 13:00-16:30, med efterföljande mingel Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm Arrangör: IQ Samhällsbyggnad IQ Samhällsbyggnad bjuder in till en eftermiddag med fokus på arbetet i socioekonomiskt utsatta områden och hur olika aktörer och initiativ kan bidra…

Intresset stort för nationell uppföljning av segregation

Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa upp segregationens utveckling och arbetet med att minska och motverka segregation i Sverige. Ett första led i uppdraget är att föreslå hur ett uppföljningssystem kan se ut. Det blir det första i sitt slag där statistik kan jämföras på bred basis nationellt för att ge en bild av segregationen. Myndigheten har därför bett om återkoppling från andra organisationer, och intresset har varit stort.

Delegationen mot segregation till Borlänge

Delegationen mot segregation besöker den 28 november Borlänge för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Borlänge är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.
Back To Top