skip to Main Content
Foto På Nya Och äldre Bostadshus.

Tidigare insatser mot segregation

Staten har genom åren gjort olika satsningar för att motverka segregationen och minska dess konsekvenser. Satsningarna fokuserade på storstadskommuner och arbetsmarknad Några exempel på satsningar är ”Blommanpengarna” och ”Nationella exempel” som främst handlade om att öka deltagandet på arbetsmarknaden och…

Myndigheter och statsbidrag med koppling till arbete mot segregation

Det är viktigt att myndigheter samordnar sina insatser i arbetet mot segregation, och att olika aktörer känner till de olika myndigheternas uppdrag. Det innebär nämligen att det blir lättare att arbeta tydligt, effektivt och mer sammanhållet för att minska och…

Händer Som Möts

Framgångsfaktorer för samverkan

För att samverkan i arbetet med att minska och motverka segregation ska leda till en långsiktig förändring, måste aktörer som arbetar med att minska och motverka segregation i större utsträckning ta sig an de bakomliggande orsakerna till segregation. Insatserna måste…

Bild På Händer Som Håller I Varandra.

Vilka ska samverka?

Segregation förekommer inom flera sakområden och på flera nivåer. För att skapa förändring och se resultat behöver de aktörer som har mandat och möjlighet att påverka utvecklingen vara involverade och samverka tillsammans. Nedan listas exempel på aktörer som har en…

Många ansökningar om statsbidrag

Delmos har fått in många ansökningar om statsbidrag 2020. Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna, och från civilsamhällesorganisationer. Totalt fördelar myndigheten i år cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation.
Back To Top