skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Bilder På De Tre Personerna Som Höll I Webbinariet. I Bakgrunden Ser Man En Karta Samt Delmos Logga

Delmos presenterade nya funktioner med fokus på nationellt perspektiv

Ett 60-tal åhörare besökte torsdagens webbinarium där Delmos presenterade nya funktioner i Segregationsbarometern. De nya funktionerna i verktyget ökar användbarheten i ett nationellt perspektiv och underlättar egna analyser med statistik i olika former.  Vill du ta del av webbinariet i…

Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna

Områdestyperna och polisens lista över utsatta områden lämpar sig för olika ändamål och sammanhang. Nu kan man jämföra dem i Segregationsbarometerns kartor. “Utsatta områden”, ”utanförskapsområden”, ”segregerade områden”... Det finns flera benämningar på områden med socioekonomiska utmaningar, och de används ofta…

Att mäta och följa segregation

För att kunna minska och motverka segregation behövs kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut. Först då är det möjligt att veta var relevanta insatser ska sättas in. Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling. Insatserna kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.
Fotografi På Villaområde, Miljonprogramshus Och Nybyggda Bostadsrätter.

Områdestyper

Det har tidigare saknats en vedertagen definition av exempelvis områden med socioekonomiska utmaningar, men även av andra typer av områden, så som områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Därför har Delmos och SCB skapat en områdesindelning där Regionala Statistikområden (RegSO:n) i hela Sverige har delats in utifrån deras socioekonomiska förutsättningar.
Back To Top