skip to Main Content

Stort intresse för att arbeta mot segregation

Över 300 intresseanmälningar från kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har kommit in till Delegationen mot segregation. Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har haft möjlighet att skicka in en intresseanmälan för att få stöd för…

Kunskap och inspiration under heldagskonferens

Den 8 december arrangerades konferensen Hur bryter vi segregationen? med anledningen av inrättandet av Delegationen mot segregation. Under dagen medverkade bland andra samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som berättade om regeringens reformprogram för minskad segregation, och Jonas Nygren, särskild utredare,…

Back To Top