skip to Main Content
Sophia Lövgren, Strateg På Hyresgästföreningen. Bakom Bilden På Henne Ligger En Illustrationsbild Med Monopolhus I Olika Färger På En Karta. Över Bilden Ligger Texten

”Viktigt att titta på hela staden”

Röster om Segregationsbarometern: Om du ska motverka segregationen så duger det inte med att bara peka ut problem i vissa områden – du måste titta på hela staden. Det menar Hyresgästföreningens strateg Sophia Lövgren, som tror att Segregationsbarometern kan bli ett viktigt verktyg i det arbetet.
Jenniffer Bennoit, Socionom Och Kurator I Strömsunds Kommun. Bakom Bilden På Henne Ligger En Illustrationsbild Med Monopolhus I Olika Färger På En Karta. Över Bilden Ligger Texten

"Även Norrlands inland har utmaningar"

Röster om Segregationsbarometern: Förra året började Strömsund kartlägga segregationen i sin kommun. Segregationsbarometern kan bli ett välkommet komplement till det arbetet, tror Jenniffer Bennoit, socionom och kurator i Strömsunds kommun.
Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Välkommen på webbinarium om Segregationsbarometern!

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar.

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (nationell nivå)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (kommun och region)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Ulrika Gustafsson, Analytiker På Delegationen Mot Segregation

Nytt system för att mäta och följa segregation lanseras i höst

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Systemet gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern riktar sig bland annat…

Delmos bygger system för att följa upp segregationens utveckling

Delegationen mot segregation har påbörjat arbetet med att bygga ett webbaserat system för uppföljning av segregationen i Sverige. Systemet blir först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet kommer att…

Back To Top