skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Artiklar

Här hittar du artiklar som är framtagna av Delegationen mot segregation. Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför? Samlade lärdomar om nytta och tillvägagångssätt En sammanfattande artikel om kommuners lärdomar och råd. Frågor om vad en segregationsanalys är, hur man…

Illustration över En Delad Stad. I Ena änden Syns Universitet, Café Och Villor. I Andra änden Miljonprogramsområde Och En Skola.

Hur ser segregationen ut i Sverige?

Delmos har undersökt hur den socioekonomiska boendesegregationens utveckling har sett ut sedan 1990-talet i Sverige. Resultatet presenteras i rapporten ”Segregationens utveckling i Sverige”, och här nedanför hittar du en sammanfattning. Segregationen har ökat

Webbinarium: Inspiration för analyser i Segregationsbarometern

I september lanserade Delmos Segregationsbarometern – ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Verktyget gör det möjligt att analysera indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern kan ge…

Anders Kessling, Direktör För Delmos

Se Delmos webbinarier om segregation på Youtube

Hur ser den socioekonomiska boendesegregationen ut? Och vilken roll spelar socioekonomiska faktorer i ojämlikheten gällande vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten? Nu kan du se Delmos webbinarier om bland annat dessa ämnen på myndighetens Youtubekanal.
Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Segregationsbarometern

Segregationsbarometern är ett webbaserat statistikverktyg som Delmos har utvecklat för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige. Med Segregationsbarometern är det nu möjligt att följa upp segregationen i Sverige på bred bas.
Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Delmos lanserar nytt verktyg för att bryta segregationen

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.
Back To Top