skip to Main Content

Delegationen mot segregation besöker Västerås

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 30 oktober Plats: Västerås kommun Arrangör: Delegationen mot segregation och Västerås kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet…

Delegationen mot segregation besöker Växjö

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 22 oktober Plats: Växjö Arrangör: Delegationen mot segregation och Växjö kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Uddevalla

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 6 november Plats: Uddevalla Arrangör: Delegationen mot segregation och Uddevalla kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Södertälje

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 15 oktober Plats: Södertälje Arrangör: Delegationen mot segregation och Södertälje kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Uppstart nätverk 32 kommuner

Vad? Nätverk Tid: 24 september 10:00-15:00 Plats: World trade center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Arrangör: Delegationen mot segregation Delegationen mot segregation startar nationellt nätverk för 32 kommuner för att minska och motverka segregation. Nätverket ska fungera som en mötesplats där det…

Statsbidragen 2018: Inledande steg i arbete som kräver långsiktighet

En sjättedel av landets kommuner, cirka en tredjedel av landets regioner och nära hundra föreningar och stiftelser har under 2018 fått medel av Delegationen mot segregation. Genom medlen har bidragsmottagarna tagit steg på vägen, men deras arbete för att minska och motverka segregation behöver mer tid och stöd. Det visar en rapport som myndigheten lämnar till regeringen idag.
Ett Stort Publikhav

Malmö i kraftsamling mot segregation

Det är viktigt att se på segregation som en utmaning som rör hela staden och hitta metoder för att stärka boendens delaktighet. Det menade flera Malmö-aktörer som Delegationen mot segregation gett stöd till, på ett seminarium som arrangerades för att belysa resultaten från de förstudier som genomfördes i Malmö under 2018.

Delegationen mot segregation till Borlänge

Delegationen mot segregation besöker den 28 november Borlänge för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Borlänge är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

Många organisationer kartlägger segregation

Just nu pågår ett omfattande kartläggningsarbete runt om i landet för att identifiera behov av insatser för att minska och motverka segregation. 150 organisationer fick slutligen positivt besked från Delegationen mot segregation på sin ansökan för att utföra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.
Back To Top