skip to Main Content

Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad

I artikeln redogör Eskil Wadensjö vilka faktorer som kan förklara uppkomsten av segregation och vilka effekter den kan ha. Pandemin kan få effekter på segregationen och kan eventuellt förstärka segregationen i vissa avseenden. I artikeln diskuteras åtgärder som skulle kunna…

Ny kunskapsöversikt om boendesegregation

Det är viktigt att utgå från kunskap i arbetet med att minska och motverka segregation. Det bedrivs mycket forskning om segregation inom olika forskningsmiljöer, av forskargrupper och inom enskilda forskningsprojekt. Delmos har gett Ramboll i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt om segregation för att ge en bild av hur forskningen om segregation har utvecklats i Sverige under de senaste decennierna. 

Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Inledning Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation samtidigt som den ska svara upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både nationellt och globalt. Segregationen är en av de stora samhällsutmaningarna och det finns tecken på…

Uppsala Health Summit

Vad? Workshop på Uppsala Health Summit Tid: 9 oktober Plats: Uppsala slott Arrangör: Uppsala Health Summit Charlotte Johansson, tf direktör på Delegationen mot segregation medverkar under workshopen "Measuring segregation and child Health". Läs mer på Uppsala Health Summit's webbplats

Bild Från Almedalen I Visby. I Det Sitter En Massa Människor I En Trappa, Ovanför Trappan Står Det I Stora Bokstäver: #ILOVEVISBY

Almedalen: Viktigt med ett helhetsperspektiv på segregation

Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna berörde allt ifrån skolsegregation,…

Delegationen mot segregation i Almedalen

Delegationen mot segregationen deltar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Måndag 2 juli Var fjärde elev fullföljer inte sin gymnasieutbildning Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren Tid: 13:45-14:30 Plats: Strandvägen 4, Visby…

Uppdrag

Uppdrag Delegationen mot segregation ska bidra till att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Inom uppdraget ingår ett sektorsövergripande arbete för att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social…

Nya uppdrag ska stärka reformprogrammet

Regeringen har givit Delmos, Vetenskapsrådet och SCB olika uppdrag som rör uppföljning, forskning och statistik och som är kopplade till det långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation 2017–2025. Under 2018 har Delegationen mot segregation, Delmos, i uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem…

Statistik och uppföljning

Statistik och uppföljning Delegationen mot segregationen har sedan 2018 ett flertal uppdrag som har bäring på statistik och uppföljning. Det gäller bland annat att mäta och följa segregationens utveckling i Sverige och att tillsammans med SCB ta fram ett socioekonomiskt…

Back To Top