skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridningen och överdödligheten i utsatta bostadsområden beror på bristande språkförståelse och kulturella skillnader mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen visar sig sakna stöd i forskningen. I…

Märta Stenevi Foto: Kristian Pohl

Vårens artikelserie om segregation och covid-19 avslutad

– Pandemin kan bli startskottet för förstärkt mobilisering mot segregation. Det säger bostads- och segregationsminister Märta Stenevi i den avslutande artikeln i Delmos artikelserie om segregation och covid-19. Du hittar alla 18 artiklarna i serien på Delmos webbplats. Pandemin riskerar…

Pandemin och icke-mottagarna

I den här artikeln redogör Magnus Karlsson för hur medborgare som aldrig får ta del av det sociala stöd de har rätt till (icke-mottagare) påverkas av en pandemi. Karlsson menar att dessa personer osynliggörs, drar sig undan och förlorar tillit till…

Lars Trägårdh

”När det gäller tillit finns inget enhetligt Sverige”

I den här artikeln intervjuas professorn Lars Trägårdh om den sociala tilliten i Sverige under coronapandemin. Den höga tilliten har varit viktig för den svenska coronastrategin, men sedan tidigare är det känt att graden av tillit skiljer sig markant mellan olika geografiska…

Younis Aljaff, Sadoo Iskandarani, Micael Nord

”Att stänga butiken skulle kännas som ett stort misslyckande”

Delar av näringslivet går på knäna under pandemin och vissa varnar för att företagare i områden med socioekonomiska utmaningar kan vara extra utsatta. I artikeln intervjuas bland annat Younis Aljaff, som driver en butik och restaurang i Rosengård och har färre kunder och krympande intäkter. …

Nazem Tahvilzadeh

Kris och politik mot segregation: Generella eller selektiva åtgärder?

I den här artikeln diskuterar Nazem Tahvilzadeh om hur coronapandemin riskerar att förstärka segregationen genom att boende i socioekonomiskt utsatta områden pekas ut som syndabockar för olika samhällsproblem. Nazem Tahvilzadeh redogör även för hur politiska åtgärder mot segregation både kan minska och förvärra rådande ojämlikheter.  Ladda ned: ”Kris och…

Peter Esaiasson. Foto: Joakim Roos

”Kriskommunikationen nådde inte ut till alla”

I den här artikeln intervjuas Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tillsammans med andra forskare studerat hur boende i stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg sökte information om coronaviruset i början av pandemin. Peter Esaiasson menar att…

Marcel Moritz

Alla ska ha samma möjligheter att möta pandemin

I artikeln intervjuas Marcel Moritz, utvecklingsledare på Huddinge kommun, om hur pandemin har påverkat kommunen. I början av pandemin uppfattade man i Huddinge att smittspridningen var särskilt omfattande i områden med socioekonomiska utmaningar. På Huddinge kommun har man därför arbetat med ett…

Back To Top