skip to Main Content

Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.

Statsbidrag 2019

I december 2018 fattade riksdagen beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. I vårändringsbudgeten sköt regeringen till medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan hade utlovats under 2018. Regeringen föreslog inte…

Långsiktigt stöd till det civila samhället, ds 2018:13

Sammanfattning Delegationen mot segregation instämmer generellt i utredarens bedömningar då förslagen kan antas förbättra förutsättningarna för civilsamhällets organisationer att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka eller minska segregation. Myndigheten har inga synpunkter på förslag om…

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.

Första beslut om stöd för arbete mot segregation

Delegationen mot segregation har vid ett första beslutstillfälle godkänt 53 ansökningar om att genomföra en kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att minska och motverka segregation. Det är 24 kommuner och landsting samt 29 ideella föreningar och stiftelser…

Utlysning av statsbidrag för att minska och motverka segregation

I dagarna har 259 kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser fått erbjudande från Delegationen mot segregation om att söka statsbidrag. Bidraget ska användas strategiskt, för att öka kunskapen om segregation och ojämlikhet samt bidra till ökad samverkan. I…

Stort intresse för att arbeta mot segregation

Över 300 intresseanmälningar från kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har kommit in till Delegationen mot segregation. Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har haft möjlighet att skicka in en intresseanmälan för att få stöd för…

Back To Top