skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Pandemin har förstärkt upplevelsen av utanförskap

I artikeln intervjuas Ahmed Abdirahman, grundare av den ideella organisationen Stiftelsen The Global Village, om hur området Järva i Stockholm pekades ut på ett negativt sätt under coronapandemin. Ahmed Abdirahman menar att media förenklade bilden av orsakerna till smittspridningen i…

Karina Villacura Och Suruchi Thapar-Björkert

Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet

I den här artikeln redogör Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert för hur medias skildring av invånarna i Järvaområdet under coronapandemin bidrar till att fördjupa segregationen. Artikelförfattarna menar att i samband med pandemin har de boende blivit skuldbelagda för att de har drabbats hårdare…

Amin Barkhadle

Folkets Hus och Parker: ”Den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad”

Kartläggning, metodutveckling, kunskapsspridning och ny personal. Det är några av de saker statsbidraget har gått till under de två tillfällen som Folkets Hus och Parker har fått medel från Delegationen mot segregation. Amin Barkhadle, nationell processledare på Folkets Hus och Parker, berättar om sitt arbete med att stötta skapandet av medborgardrivna mötesplatser runt om i Sverige. 

Så handlägger Delmos ansökan

Ansökan om statsbidrag sker i konkurrens med andra sökande. Delmos prövar först om ansökan uppfyller de formella kraven. Därefter gör myndigheten en bedömning utifrån relevans och måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning verksamheten i ansökan bedöms bidra till att minska och motverka segregation.  Viktigt…

Inriktningar för vissa ideella organisationer

Ideella organisationer kan ansöka om statsbidrag för tre olika inriktningar: kunskaps- och metodutveckling, gemensamt agerande och strategisk samverkan, samt direkta insatser med utgångspunkt i lokala och regionala behov.  Inriktningar som ideella organisationer kan ansöka om bidrag för: Kunskaps- och metodutveckling …

Statsbidrag till vissa ideella organisationer

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.   Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation.   Även kommuner, regioner och kommunalförbund har kunnat söka medel.  Läs…

Färgglada Klossar Som Sitter Ihop..

Så kan du förbereda dig inför utlysningen av statsbidrag 2021

Delmos kommer att utlysa årets statsbidrag under februari månad. I samband med utlysningen lanserar Delmos även ett digitalt ansökningssystem för dig som vill ansöka om statsbidrag för att minska och motverka segregation. Det innebär att ansökningsprocessen blir enklare. I den här artikeln hittar du information om ansökan, så att du redan nu kan du börja förbereda din ansökan.
Back To Top