skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation ställer sig positiv till…

Webbinarium: Segregation och utanförskap

Digitalt seminarium om segregation och utanförskap. Några av deltagarna är Matilda Rehn, analytiker på Delegationen mot segregation, och bostadsforskaren Martin Grander. Webbinariet reder ut vad segregation egentligen är och hur det ser ut i Sverige, och ger också exempel på…

Illustration över En Delad Stad. I Ena änden Syns Universitet, Café Och Villor. I Andra änden Miljonprogramsområde Och En Skola.

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar Delegationen mot segregation (Delmos) idag i sin nya årsrapport.

Delmos rapporterar uppdrag om att mäta och följa segregation

I dag rapporterar Delegationen mot segregation (Delmos) in två regeringsuppdrag. Det handlar dels om att genomföra en kartläggning och analys över den socioekonomiska segregationens utveckling i Sverige, dels om att tillsammans med SCB ta fram ett socioekonomiskt index.

Boendesegregation och rätten till bostad: Delmos på Mänskliga Rättigheters-dagarna

Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden. Är vägen framåt en social bostadspolitik? I ett webbinarium den 19 april diskuteras denna fråga av bland andra Märta Stenevi, bostadsminister, Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) och Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.
Anders Kessling

Delegationen mot segregation deltar på MR-dagarna

Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor. Det är temat för årets MR-dagar, som går av stapeln 19-21 april, och där Delmos deltar. För boendefrågan hänger tätt ihop med segregationsfrågan. Segregationen påverkar hela samhället, samtidigt som segregationens konsekvenser…

Webbinarium: När pandemin slår mot de redan utsatta

Digitalt seminarium inför MR-dagarna. År 2020 har präglats av en pandemi och ett samhällsklimat som varit väldigt polariserat. Många utsatta grupper i samhället har påverkats starkt av pandemin utifrån den bostadssituation som råder. Panelsamtalet utgår från hur covid-19 påverkat boendesegregation.…

Boendesegregation och covid-19 i Sverige

Eva Andersson skriver i sin artikel att coronapandemin troligen inte ökar segregationen i Sverige men den tydliggör de skillnader i dödlighet och annan ojämlikhet som redan finns mellan bostadsområden med olika socioekonomisk sammansättning. Boendesegregationen bör därför uppmärksammas i samband med…

Martin Grander Och Tapio Salonen

Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin

I denna artikel redogör artikelförfattarna för hur bostadens betydelse har ökat i pandemins spår. De visar att många hushåll med god ekonomi som följd av tilltagande hemarbete, insparade semesterresor och fysisk distansering har kunnat ”se om sitt hus” medan hushåll…

Back To Top