skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Delegationen mot segregation medverkar på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021. Årets konferens har fokus på en arbetsmarknad och politik i förändring. Konferensen belyser aktuella frågor som att arbetslösheten stiger samtidigt som många sektorer har svårt…

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Delegationen mot segregation medverkar på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021. Årets konferens har fokus på en arbetsmarknad och politik i förändring. Konferensen belyser aktuella frågor som att arbetslösheten stiger samtidigt som många sektorer har svårt…

Pernilla Andersson Joona

Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden?

I den här artikeln redogör Pernilla Andersson Joona för vilka konsekvenser coronapandemin kan få för segregationen på arbetsmarknaden. Vidare diskuteras även hur en sedan tidigare segregerad arbetsmarknad bidrar till att olika grupper påverkas i olika utsträckning. Andersson Joona skriver att…

Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad

I artikeln redogör Eskil Wadensjö vilka faktorer som kan förklara uppkomsten av segregation och vilka effekter den kan ha. Pandemin kan få effekter på segregationen och kan eventuellt förstärka segregationen i vissa avseenden. I artikeln diskuteras åtgärder som skulle kunna…

Back To Top