skip to Main Content

Statsbidrag 2022

Med anledning av att Delmos har fått i uppdrag att förbereda avveckling så att myndigheten kan upphöra från och med den 31 december 2022, kommer myndigheten inte att fördela nya statsbidrag under 2022. Det kommer alltså inte att ske en ny utlysning. Statsbidrag som myndigheten redan har beslutat om under utlysningarna 2020 och 2021 (fleråriga statsbidrag), kommer att fördelas som planerat.

De medel som Delmos skulle fördela till arbete för att minska och motverka segregation under 2022, ska i stället föras över till Socialstyrelsen. De kommer att fördelas till kommuner inom ramen för Socialstyrelsens redan existerande arbete att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.

Länk till Socialstyrelsens arbete ”Sociala insatser i utsatta områden”

Regeringens beslut innebär att medlen inte ska fördelas till de 74 kommuner med stora utmaningar i fråga om socioekonomisk segregation, som tidigare aviserats. Inte heller de regioner och kommunalförbund där en sådan kommun ingår eller ideella organisationer som samverkar med de 74 kommunerna kommer att kunna ansöka om statsbidrag från Delmos.

De beslut som Delmos tidigare fattat angående fleråriga bidrag står fast. Dessa statsbidrag kommer att fördelas som planerat.

Det är drygt 218 miljoner kronor som kommer att föras över till Socialstyrelsen. Vissa medel behålls av Delmos. De ska användas till att fullfölja myndighetens redan ingångna ekonomiska åtaganden och till administration.

Kontakt

Har du frågor? Mejla dina frågor till  bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00. Ange att du har frågor om statsbidrag. Vi svarar på frågor rörande statsbidrag måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Senast uppdaterad : 10 mar, 2022
Back To Top