skip to Main Content

Ideella föreningar och stiftelser

Ideella föreningar och stiftelser kunde under 2020 söka medel, statsbidrag, från Delegationen mot segregation, för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation. Även kommuner och regioner har kunnat söka medel.

Länk till Kommuner och regioner

Utlysningen av statsbidrag 2020 är stängd.

Syftet med utlysningen

Syftet med utlysningen är att stimulera strategisk samverkan på lokal nivå med bas i kunskap. Det kan exempelvis handla om att koordinera insatser lokalt där aktörer tillsammans diskuterar eller utvecklar kunskap om olika geografiska områdens förhållanden, förutsättningar och behov med sikte på gemensamma mål och ageranden. Arbetet förutsätter samordning gentemot aktörer som är verksamma i områden med socioekonomiska utmaningar och delaktighet för människor som bor i områden där insatser föreslås.

Ansökningar under 2020

Under 2020 inkom 272 ansökningar om statsbidrag till Delegationen mot segregation. Av dessa kom 205 från ideella föreningar och stiftelser.

Den 12 juni 2020 fattade myndigheten beslut om bifall av 57 ansökningar, varav 19 från ideella föreningar och stiftelser.

Delegationen mot segregation har kunnat fördela upp till cirka 82 miljoner kronor under 2020. Enligt myndighetens regleringsbrev för 2020 får högst 57 miljoner kronor fördelas till kommuner och regioner och högst 25 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser.

Myndigheten har gjort en begäran till regeringen om att få göra en omfördelning mellan beloppen så att fler ideella föreningar och stiftelser med ansökningar av god kvalitet ska kunna få statsbidrag.

Den 25 juni 2020 ändrade regeringen anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar. Det innebär att Delmos nu kunnat fatta beslut om att fördela statsbidrag till ytterligare 13 aktörer, varav tolv ideella föreningar och stiftelser.

Det innebär att totalt 31 ideella föreningar och stiftelser beviljades statsbidrag 2020.

De har fått bidrag

Statsbidrag får lämnas för långsiktiga åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet på lokal nivå.

De ansökningar som har fått bifall har gemensamt att de i hög grad kunnat visa på en lokal förankring, ett gott samarbete med andra föreningar och en långsiktig samverkan med offentliga aktörer.

I utlysningen för 2020 har Delegationen mot segregation prioriterat ansökningar som kan visa upp ett stöd i ansökan från en kommun och som kan beaktas ur ett helhetsperspektiv i arbetet med att minska och motverka segregation.

Lista över beviljade bidrag ideella föreningar och stiftelser

Om er organisation har fått bidrag

Om er organisation har fått bidrag, har ni efter sommaren 2020 fått information om hur läges- och slutrapporteringen av bidragen ska ske.

Ni som har blivit beviljade statsbidrag av Delegationen mot segregation ska synliggöra det i ert arbete. Det ska göras synligt varje gång ni kommunicerar den verksamhet som ni gör för att minska och motverka segregation inom ramen för myndighetens finansiering. Stödet ska synliggöras med hjälp av en stödlogga.

Ladda ned stödloggan i jpg här

Ladda ned stödloggan i png här

Om ni behöver loggan i ett annat format, skicka e-post till bidrag@delmos.se.

Ladda ned riktlinjer för användandet av stödloggan här

Vägledande underlag

Utlysningstext statsbidrag 2020

Faktablad om segregation

Vägledning ideella föreningar och stiftelser

Vanliga frågor och svar om utlysningen 2020

Lästips

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation

Vägledning till kommuner och regioner

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramböll på uppdrag av Delegationen mot segregation)

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Viktiga datum

23 mars 2020: Utlysning öppnar
15 maj 2020: Sista ansökningsdag
12 juni 2020: Tidigast beslut om statsbidrag
17 juni 2020: Första utbetalning till de som beviljats bidrag
1 juli-31 oktober: Period 1
1 november-15 april 2020-2021: Period 2
15 november 2020: Sista dag att skicka in lägesrapport
1-7 december 2020: Delmos gör den andra utbetalningen (senast tre veckor efter godkänd lägesrapport).
15 april 2021: Sista dag att använda bidraget
15 juni 2021: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation

Kontakt

Har ni frågor kan dessa skickas via e-post till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00, ange att du har frågor om statsbidrag.

Senast uppdaterad : 10 maj, 2021
Back To Top