skip to Main Content

Statsbidrag 2020

Under 2020 hade Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation. Statsbidragen fördelades i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Utlysningen av statsbidragen 2020 stängde den 15 maj.

Läs mer om statsbidrag till kommuner och regioner

Läs mer om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser

Delegationen mot segregation fick in 272 ansökningar. 205 ansökningar var från ideella föreningar och stiftelser och 67 ansökningar var från kommuner och regioner.

Den 12 juni 2020 fattade myndigheten beslut om bifall av 57 ansökningar, varav 38 från kommuner och regioner och 19 från ideella föreningar och stiftelser. Många ideella föreningar och stiftelser fick avslag. Myndigheten gjorde dock en begäran till regeringen, se nedan.

Den 25 juni 2020 ändrade regeringen anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar. Det innebar att Delmos kunde fatta beslut om att fördela statsbidrag till ytterligare 13 aktörer.

Det innebar att totalt 70 aktörer beviljades statsbidrag för 2020. 39 kommuner och regioner samt 31 ideella föreningar och stiftelser.

Lista över beviljade bidrag ideella föreningar och stiftelser

Lista över beviljade bidrag kommuner och regioner

Bidragets storlek

Delegationen mot segregation kunde fördela upp till cirka 82 miljoner kronor under 2020. Enligt myndighetens regleringsbrev för 2020 fick högst 57 miljoner kronor fördelas till kommuner och regioner och högst 25 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser. Myndigheten gjorde en begäran till regeringen om att få göra en omfördelning så att fler ideella föreningar och stiftelser med ansökningar av god kvalitet skulle kunna få statsbidrag. Regeringen ändrade därefter anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar.

Bidragets starttid och längd

Genomförandet påbörjades tidigast den 1 juli 2020 och pågår till den 15 april 2021. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden. Slutredovisning ska lämnas till myndigheten senast den 15 juni 2021.

Annat stöd

Myndigheten kom att erbjuda annat stöd än statsbidrag under hösten 2020. Det gällde både för de som fick avslag och de som fick bifall. Det handlade bland annat om kunskapshöjande aktiviteter inför kommande ansökningsomgång för alla kommuner, aktiviteter för att främja lärande mellan kommuner som har fått bifall och som arbetar med liknande upplägg och förutsättningar samt dialoger och seminarier för bland annat paraplyorganisationer inom civilsamhället.

Senast uppdaterad : 21 jan, 2021
Back To Top