skip to Main Content

Statsbidrag 2018

Delegationen mot segregation fördelade under 2018 cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidrag beviljades för 150 kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete. Fyra av dessa fick även stöd för långsiktigt utvecklingsarbete.

Delegationen mot segregation lämnade en rapport om statsbidragens användning 2018 till regeringen.

Ladda ned “Redovisning av statsbidrag 2018”

Senast uppdaterad : 13 jan, 2021
Back To Top