skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Särskild satsning på 32 kommuner

Under 2018-2020 hade 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild satsning för att motverka segregation. Beslut har fattats om att kommunerna får dela på 425 miljoner kronor per år under åren 2018, 2019 och 2020. Medlen fördelas av Tillväxtverket.

De 32 kommunerna har områden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Syftet med satsningen var att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen.

Läs mer om satsningen och vilka kommuner som kan ansöka på regeringens webbplats

Senast uppdaterad : 19 nov, 2020
Back To Top