skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Statsbidrag

Fotoillustration: Olikfärgade klossar som sitter ihop.

Delegationen mot segregation har årligen fördelat medel till arbete för att minska och motverka segregation. Statsbidragens syfte har varit att stödja åtgärder som bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation, eller att stärka och utveckla arbetet på lokal och regional nivå.

Med anledning av att Delmos har fått i uppdrag att förbereda avveckling så att myndigheten kan upphöra från och med den 31 december 2022, kommer myndigheten inte att fördela nya statsbidrag under 2022. Det kommer alltså inte att ske en ny utlysning. Statsbidrag som myndigheten redan har beslutat om under utlysningarna 2020 och 2021 (fleråriga statsbidrag), kommer att fördelas som planerat.

De medel som Delmos skulle fördela till arbete för att minska och motverka segregation under 2022, ska i stället föras över till Socialstyrelsen. Drygt 218 miljoner kronor överförs till Socialstyrelsen för att fördelas till kommuner inom uppdraget om sociala insatser i utsatta områden.

Länk till Socialstyrelsens arbete ”Sociala insatser i utsatta områden”

Regeringens beslut innebär att medlen inte ska fördelas till de 74 kommuner med stora utmaningar i fråga om socioekonomisk segregation, som tidigare aviserats. Inte heller de regioner och kommunalförbund där en sådan kommun ingår eller ideella organisationer som samverkar med de 74 kommunerna kommer att kunna ansöka om statsbidrag från Delmos.

Kontakt

Har du frågor? Mejla dina frågor till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00. Ange att du har frågor om statsbidrag. Vi svarar på frågor rörande statsbidrag måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Senast uppdaterad : 10 mar, 2022
Back To Top