skip to Main Content

Statsbidrag till vissa ideella organisationer

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.  

Statsbidragen regleras iFörordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation 

Även kommunerregioner och kommunalförbund har kunnat söka medel. 

Läs mer om statsbidrag 2021 för kommuner och regioner. 

Utlysningen av statsbidrag 2021 stängde den 22 mars 

Syftet med statsbidragen 

Syftet med statsbidragen är att stödja ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete där civilsamhällets organisationer bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation 

Utlysningen av statsbidrag syftar också till att samordna lokala och regionala aktörer i arbetet med att minska och motverka segregation. Arbetet blir mer effektivt när olika aktörer som når olika målgrupper samverkar och skapar en gemensam målbild. Med hjälp av en sådan målbild kan varje aktör agera utifrån sina förutsättningar och syften 

Civilsamhällets organisationer har en unik lokalkännedom och kunskap som behövs i arbetet med att minska och motverka segregation. Genom civilsamhällets lokala förankring kan invånarnas röster mobiliseras. Det ger förutsättningar för att beskriva utmaningar och framföra behov till de aktörer som har mandat att förändra levnadsvillkoren. Civilsamhället kan också genomföra aktiviteter som mildrar segregationens effekter och som kan minska och motverka segregationen.   

Ansökningar 2021

Delegationen mot segregation fick in 200 ansökningar från 197 aktörer. 149 ansökningar var från ideella organisationer och 48 ansökningar var från kommuner och regioner.

Den 17 maj 2021 fattade myndigheten beslut om bifall av 61 ansökningar, varav 32 är från ideella organisationer.

Delegationen mot segregation har kunnat fördela 85 miljoner kronor under 2021.

De har fått bidrag

Statsbidrag får lämnas för långsiktiga åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet på lokal nivå.

De ansökningar som har fått bifall har gemensamt att de i hög grad kunnat visa på en lokal förankring, ett gott samarbete med andra föreningar och en långsiktig samverkan med offentliga aktörer.

I utlysningen för 2021 har Delegationen mot segregation prioriterat ansökningar som går i takt med en kommun, och som kan beaktas ur ett helhetsperspektiv i arbetet med att minska och motverka segregation.

Lista över beviljade statsbidrag 2021.

Om er organisation har fått bidrag

Om er organisation har fått bidrag, kommer ni att få information om hur slutrapporteringen av bidragen ska ske.

Ni som har blivit beviljade statsbidrag av Delegationen mot segregation ska synliggöra det i ert arbete. Det ska göras synligt varje gång ni kommunicerar den verksamhet som ni gör för att minska och motverka segregation inom ramen för myndighetens finansiering. Stödet ska synliggöras med hjälp av en stödlogga.

Ladda ned stödloggan i jpg

Ladda ned stödloggan i png

Om ni behöver loggan i ett annat format, skicka e-post till bidrag@delmos.se.

Ladda ned riktlinjer för användandet av stödloggan

Vägledande underlag och lästips 

Vanliga frågor och svar om utlysningen 2021

Fakta om segregation 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramboll på uppdrag av Delegationen mot segregation) 

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

Delmos rapport: En demokrati för alla? 

Mer information 

I e-tjänsten finns det mer information om ansökansom fungerar stöd i ansökningsarbetet. 

Läs mer i e-tjänsten. 

Viktiga datum 

23 februari 2021: Utlysningen öppnar
22 mars 2021: Sista ansökningsdag
17 maj 2021: Tidigaste datum för beslut om statsbidrag
Maj månad 2021: Första utbetalningen till de som beviljats bidrag
1 maj31 oktober 2021: Period 1
1 november 2021-30 april 2022: Period 2
15 november 2021: Sista dag att skicka in lägesrapporten
1–7 december 2021Andra utbetalningen till de som beviljats bidrag (utbetalningen görs senast tre veckor efter godkänd lägesrapport).
30 april 2022Sista dag att använda bidraget
30 juni 2022: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation 

Kontakt 

Har du frågor? Mejla dem till  bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00Ange att du har frågor om statsbidrag. Vi svarar på frågor rörande statsbidrag måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Senast uppdaterad : 22 mar, 2022
Back To Top