skip to Main Content

Statsbidrag till kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.

Statsbidragen regleras iFörordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation. 

Även ideella föreningarstiftelser och trossamfund har kunnat söka medel. 

Läs mer om statsbidrag 2021 till vissa ideella organisationer. 

Utlysningen av statsbidrag 2021 stängde den 22 mars 

Syftet med statsbidragen 

Syftet med bidragen är att stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Delegationen mot segregation ska med statsbidragen stödja en utveckling som innebär att kommunerregioner och kommunalförbund arbetar långsiktigt och strategiskt för att minska och motverka segregation.  

Statsbidragen kan användas för både direkta åtgärder och för samordning, utveckling av nätverk samt kunskaps- och metodutveckling. Statsbidragen ska stimulera till strategisk samverkan utifrån gemensamma lägesbilder både lokalt och regionalt. Genom statsbidragen kan Delmos stödja kommuner, regioner och kommunalförbund i arbetet med att upptäcka och synliggöra de bakomliggande orsakerna till segregation.   

Kommuner, regioner och kommunalförbund spelar en central roll i arbetet för att minska och motverka segregation. Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter som påverkar segregation, till exempel planering av utbildningsinsatser, plan- och byggfrågor, trygghet och social omsorg.  

Regioner och kommunalförbund spelar en viktig roll för att till exempel kartlägga hur bostadsplanering och kommunikationer ska planeras. De är också viktiga i arbetet med att hitta verktyg för att motverka och minska brottslighet och hedersrelaterat våld samt minska hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.  

Ansökningar under 2021

Delegationen mot segregation fick in 200 ansökningar från 197 aktörer. 149 ansökningar var från ideella organisationer och 48 ansökningar var från kommuner och regioner.

Den 17 maj 2021 fattade myndigheten beslut om bifall av 61 ansökningar, varav 29 är från kommuner och regioner.

Delegationen mot segregation har kunnat fördela 85 miljoner kronor under 2021.

De har fått bidrag

De ansökningar som myndigheten har gett bifall har gemensamt att de i hög grad fokuserat på ett kunskapsbaserat och sektorsövergripande arbetssätt i relation till segregation, och att arbetet förväntas leda till en långsiktig förändring.

I utlysningen för 2021 har Delegationen mot segregation prioriterat insatser som kan implementeras i ordinarie verksamhet och om en samordning, kunskaps- och metodutveckling som har skett i samråd med relevanta aktörer.

Lista över beviljade statsbidrag 2021.

Om er kommun/region har fått bidrag

Om er kommun eller region har fått bidrag, kommer ni att få information om hur slutrapporteringen av bidragen ska ske.

Ni som har blivit beviljade statsbidrag av Delegationen mot segregation ska synliggöra det i ert arbete. Det ska göras synligt varje gång ni kommunicerar den verksamhet som ni gör för att minska och motverka segregation inom ramen för myndighetens finansiering. Stödet ska synliggöras med hjälp av en stödlogga.

Ladda ned stödloggan i jpg

Ladda ned stödloggan i png

Om ni behöver loggan i ett annat format, skicka e-post till bidrag@delmos.se.

Ladda ned riktlinjer för användandet av stödloggan

Vägledande underlag och lästips 

Vanliga frågor och svar om utlysningen 2021

Fakta om segregation 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramboll på uppdrag av Delegationen mot segregation) 

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

Delmos rapport ”En demokrati för alla?”

Mer information 

I e-tjänsten finns det mer information om ansökan, som fungerar stöd i ansökningsarbetet. 

Läs mer i e-tjänsten. 

Viktiga datum 

23 februari 2021: Utlysningen öppnar
22 mars 2021: Sista ansökningsdag
17 maj 2021: Tidigaste datum för beslut om statsbidrag
Maj månad 2021: Första utbetalningen till de som beviljats bidrag
1 maj-31 oktober 2021: Period 1
1 november 2021-30 april 2022: Period 2
15 november 2021: Sista dag att skicka in lägesrapporten
1–7 december 2021: Andra utbetalningen till de som beviljats bidrag (utbetalningen görs senast tre veckor efter godkänd lägesrapport)
30 april 2022: Sista dag att använda bidraget
30 juni 2022: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation 

Kontakt 

Har du frågor? Mejla dina frågor till  bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00Ange att du har frågor om statsbidrag. Vi svarar på frågor rörande statsbidrag måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Särskild satsning – statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

Delegationen mot segregation hade under 2021 även i uppdrag av regeringen att fördela 160 miljoner kronor. Dessa medel fördelas inom en särskild satsning till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Läs mer om satsningen på de 32 kommunerna med socioekonomiskt eftersatta områden. 

Senast uppdaterad : 22 mar, 2022
Back To Top