skip to Main Content

Statsbidrag 2021

Delegationen mot segregation hade under 2021 i uppdrag att fördela 85 miljoner kronor statsbidrag till stöd för arbete för att minska och motverka segregation på regional och lokal nivå. Statsbidragen fördelades i enlighet med följande förordningar: 

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation 

Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation 

Utlysningen av statsbidrag 2021 stängde den 22 mars. 

Delegationen mot segregation fick in 200 ansökningar från 197 aktörer. 149 ansökningar var från ideella organisationer och 48 ansökningar var från kommuner och regioner.

Den 17 maj 2021 fattade myndigheten beslut om bifall av 61 ansökningar. 29 av dessa ansökningar är från kommuner och regioner, och 32 är från ideella organisationer.

Lista över beviljade statsbidrag 2021.

Bidragets storlek 

Delegationen mot segregation har fördelat 85 miljoner kronor för år 2021 och gjort åtaganden för utbetalning av statsbidrag för cirka 10,2 miljoner kronor år 2022 och cirka 4,5 miljoner kronor för år 2023.

Bidragets starttid och längd 

De aktörer som beviljas bidrag kunde påbörja arbetet för att minska och motverka segregation den 1 maj 2021. För huvuddelen av aktörerna kan arbetet med stöd av statsbidrag pågå fram till och med den 30 april 2022. I några enskilda fall kan arbetet med stöd av statsbidraget pågå i ytterligare ett eller två år, till och med den 30 april det år som medel har beviljats för.

De aktörer som har fått bidrag ska förbruka hela bidragsbeloppet under bidragsperioden. Aktörerna ska lämna in sin slutredovisning till myndigheten senast den 30 juni samma år som bidraget upphör. 

Ändring av bidragsreglerna 

Den 17 december 2020 inför utlysning av statsbidrag 2021 beslutade regeringen om ändringar i bidragsreglerna. De nya reglerna började gälla från och med den 1 februari 2021 för. Ändringarna gäller både förordningen för vissa ideella organisationer och förordningen för kommuner och regioner.

Läs mer om förordningsändringarna. 

Särskild satsning – statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

Delegationen mot segregation har under 2021 även haft uppdrag av regeringen att fördela 160 miljoner kronor. Dessa medel fördelades inom en särskild satsning till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Det är regeringen som har identifierat de 32 kommunerna. Tidigare har Tillväxtverket hanterat det här uppdraget under åren 2018–2020. 

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. 

Myndigheten fattade beslut om fördelning den 17 maj 2021.

Lista över beviljade statsbidrag 2021.

Lista över bidragsutbetalningar år 2022 och 2023.

Delmos beslutade 2021 om fleråriga statsbidrag till några aktörer och har att infria dessa för budgetåret 2022 och 2023.

Lista över fleråriga beviljade statsbidrag 2021

Senast uppdaterad : 23 mar, 2022
Back To Top