skip to Main Content
Strukturella Orsaker

Strukturella orsaker

Strukturella orsaker innefattar de möjligheter och de restriktioner som finns i samhället och som inte är valbara för individen själv. Inkomstskillnader påverkar Svensk forskning…

Vad Beror Segregationen På?

Vad beror segregationen på?

Generellt brukar forskningen lyfta fram två orsaksförklaringar till hur segregation uppstår: strukturella orsaker samt individuella preferenser. Både samhället och individen påverkar – och påverkas…

Vad är Segregation?

Vad är segregation?

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel…

Nationell Strategi För Att Minska Och Motverka Segregation

Nationell strategi för att minska och motverka segregation

År 2018 tog regeringen fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Där anges inriktningen för arbetet under perioden 2018–2028. Det övergripande målet med strategin är ”Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla”.
Områdestyper

Områdestyper

Det har tidigare saknats en vedertagen definition av exempelvis områden med socioekonomiska utmaningar, men även av andra typer av områden, så som områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Därför har Delmos och SCB skapat en områdesindelning där Regionala Statistikområden (RegSO:n) i hela Sverige har delats in utifrån deras socioekonomiska förutsättningar.
Segregationsbarometern

Segregationsbarometern

Segregationsbarometern är ett webbaserat statistikverktyg som Delmos har utvecklat för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige. Med Segregationsbarometern är det nu möjligt att följa upp segregationen i Sverige på bred bas.
Back To Top