skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Om avvecklingen

I regleringsbrevet för 2022 fick Delegationen mot segregation i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten inför nedläggning den 31 december 2022. Anledningen till detta…

Artiklar

Här hittar du artiklar som är framtagna av Delegationen mot segregation. Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför? Samlade lärdomar om nytta och tillvägagångssätt…

Statsbidrag 2022

Med anledning av att Delmos har fått i uppdrag att förbereda avveckling så att myndigheten kan upphöra från och med den 31 december 2022,…

Konsekvenser För Individen

Konsekvenser för individen

Ett samhälle som är segregerat påverkar människor på olika sätt. Det är ofta de som bor i områden med socioekonomiska utmaningar som drabbas mest av segregationens negativa konsekvenser.
Konsekvenser För Samhället

Konsekvenser för samhället

Även om segregationens negativa konsekvenser är störst i områden med socioekonomiska utmaningar, påverkas hela samhället. Segregationen har konsekvenser för samhället på olika nivåer.

När blir segregationen en samhällsutmaning?

Alla påverkas av ett samhälle som präglas av segregation, eftersom ett sådant samhälle riskerar att inte hålla samman. Det kan bland annat påverka känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Andra samhälleliga konsekvenser kan handla om att människors potential inte tas tillvara på arbetsmarknaden och att affärsverksamheter påverkas.

Att mäta och följa segregation

För att kunna minska och motverka segregation behövs kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut. Först då är det möjligt att veta var relevanta insatser ska sättas in. Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörer få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling. Insatserna kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.

Arbete mot segregation

Segregation är ingen naturlag – den går att påverka. För att kunna förändra ett segregerat samhälle och förbättra invånarnas möjligheter till goda uppväxt- och levnadsvillkor, oavsett var de bor, är det viktigt med kunskap om vad som fungerar för att minska och motverka segregation.
Back To Top