skip to Main Content

Framgångsfaktorer för samverkan

Händer som möts

För att samverkan i arbetet med att minska och motverka segregation ska leda till en långsiktig förändring, måste aktörer som arbetar med att minska och motverka segregation i större utsträckning ta sig an de bakomliggande orsakerna till segregation.

Insatserna måste också leda till strategisk samverkan utifrån gemensamma lägesbilder och lokala prioriteringar av vad som behöver åtgärdas. Det är de lokala aktörerna som har förutsättningarna att bedriva arbetet i just deras geografiska områden.

Insatserna behöver också ge resultat och effekt. För att stödja en sådan utveckling behöver det ske en ökad koordinering mellan olika delar och aktörer. Det handlar om såväl samordning mellan olika förvaltningar inom en kommun eller region som en samordning mellan aktörer på olika nivåer.

En politisk prioritering för arbetet mot segregation skapar förutsättningar för den uthållighet och långsiktighet som krävs. Ett aktivt ägarskap medför att det skapas förutsättningar för arbetet i form av resurser, styrning med mera.

Det är också viktigt att arbetet har en lokal och bred förankring samt att invånare i områden med socioekonomiska utmaningar upplever att de kan vara aktiva och delaktiga i de satsningar mot segregation som äger rum. Att prata med invånarna, inte om invånarna, är en viktig framgångsfaktor.

Råd och tips för samverkan som verktyg

För att nå framgång i samverkan generellt, och därmed också i arbetet med segregation, handlar det om att lyckas integrera olika expertisområden och kombinera olika perspektiv.

Viktiga förutsättningar för samverkan är:

  • parternas kontextförståelse, inklusive kunskap om varandras uppdrag
  • gemensamma mål
  • gemensamt ansvar
  • en prioritering av samverkan från ledningsnivå
  • tillit mellan parterna och processer för att omhänderta lärande
  • möjligheter för experimenterande

Samverkan tar oftast mer tid än vi tror. Det tar tid att förstå en komplex frågeställning. Det tar tid att förstå varandra och olika perspektiv och att förstå potentialen mellan de olika perspektiven. Det tar tid att involvera människor och att förankra insikter och nya lösningar i de medverkande organisationerna. Det är därför viktigt att de personer som deltar i samverkan får förutsättningar i form av tid och resurser.

Senast uppdaterad : 25 maj, 2020
Back To Top