skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Samverkan

Bild på händer som sträcks ut mot varandra.

Segregation är en komplex samhällsutmaning som rör sig över flera samhällsområden som bostad, arbetsmarknad och utbildning. Det är därför inte en enskild aktör som själv kan minska eller motverka segregationen, utan det krävs att många olika aktörer samordnar sina arbeten: det krävs samverkan.

Den strategiska samordningen och samverkan såväl inom en organisation som mellan olika aktörer som arbetar med olika sakområden och sektorer (exempelvis med bostads-, trygghets-, och utbildningsfrågor) behöver öka för att arbetet med att minska och motverka segregation ska bli effektivt.

Dessutom krävs samordning av strategier och insatser mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Delegationen mot segregation ska främja samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer, i syfte att stödja ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.

Delegationen mot segregation fördelar statsbidrag till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser för deras arbete med att minska och motverka segregation i samverkan.

Läs mer om Statsbidrag 2020 här

Senast uppdaterad : 14 okt, 2020
Back To Top