skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Delegationen mot segregation har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkande av utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (2018:65). Myndigheten avstår från att lämna några synpunkter på förslaget.

I detta ärende har direktör Inger Ashing beslutat. Processledare Karen Austin har varit föredragande.

Diarienummer:
2018-2.3.1-225 (Delegationen mot segregation)
Ju2018/04064/L4 (Justitiedepartementet)
Till:
Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

 

Back To Top