skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ett särskilt hedersbrott

Delegationen mot segregation har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet av Hedersbrottsutredningen (SOU 2020:57).

Myndighetens uppdrag är att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Utredningens uppdrag omfattar inte frågor som rör segregation så därför avstår Myndigheten att lämna några synpunkter på förslaget.

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Utvecklingsledare Karen Austin har varit föredragande.

Diarienummer:

2020-2.3.1-430/2 (Delegationen mot segregation)

JU2020/03640 (Justitiedepartementet)

Till:

Justitiedepartementet

 

Back To Top