skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregations svar på remiss Nya regler för skolor med konfessionell inrikning

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på innehållet i remissen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

I detta ärende har tillförordnad direktör Anders Kessling beslutat. Processledare Ulrika Pudas har varit föredragande.

Diarienummer:
2020-2.3.1-12/2 (Delegationen mot segregation)
U2020/00060/S (Utbildningsdepartementet)

Till:
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

Back To Top