skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Boendesegregationen I Sverige: En översikt Av Det Aktuella Forskningsläget (av Thomas Wimark, 2019)

Boendesegregationen i Sverige: En översikt av det aktuella forskningsläget (av Thomas Wimark, 2019)

Syftet med kunskapsöversikten är att den ska sammanfatta och beskriva den forskningslitteratur som idag finns om boendesegregationen i Sverige. Du får svar på följande frågor när du läser översikten: Hur uppstår boendesegregation? Hur omfattande är problemet i Sverige? Vilka följder får boendesegregerade områden för individer?

Här kan du läsa texten i sin helhet

Back To Top