skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Boende Med Konsekvens: En ESO-rapport Om Etnisk Bostadssegregation Och Arbetsmarknad (Av Lina Aldén Och Mats Hammerstedt, 2016)

Boende med konsekvens: En ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad (Av Lina Aldén och Mats Hammerstedt, 2016)

Rapporten handlar om utvecklingen av etnisk boendesegregation i Sverige mellan 2000–2012 och hur den kan förklaras. I rapporten kan du bland annat få kunskap om hur boendesituationen för utrikes födda ser ut i Sverige och hur den hänger samman med deras situation på arbetsmarknaden.

Hela rapporten kan du läsa här.

Back To Top