skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Hur hör segregation och integration ihop?

Fyra personer med vita tröjor och en person med svart tröja håller varandra i händerna.

Segregation och integration är två separata begrepp som ofta blandas ihop.

Segregation och integration är inte samma sak men de två begreppen ska inte heller ses som varandras motsatser. De beskriver snarare två olika processer.

Två olika processer

Segregation handlar om att människor med olika bakgrunder och egenskaper lever och verkar separerade från varandra. Det leder i sin tur till att samhället delas upp. Det kan till exempel handla om att människor med liknande inkomstnivå bor i samma område. Målet för regeringens politik mot segregation är minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Integration handlar om samhället och olika gruppers förhållande till detta samhälle. Integration kan exempelvis handla om att fler individer får möjlighet att börja arbeta, och att såväl individen själv som samhället utvecklas av det. Ofta handlar integration om processen kring nyanlända och det samhälle som de ska bli en del av. Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Minskad segregation underlättar integration

En lyckad integration kan bidra till att minska segregationen – och ett mindre segregerat samhälle kan underlätta integrationen. Om till exempel nyanlända bor nära människor eller grupper som är etablerade på arbetsmarknaden och i det svenska samhället i stort, kan det skapa relationer som underlättar integrationen. De sociala kontaktytor och nätverk som då uppstår är viktiga för exempelvis nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer:

Läs mer om segregationens historia i Sverige

Läs mer om arbete mot segregation

Läs mer om att mäta och följa segregation

Ladda ned Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Senast uppdaterad : 20 sep, 2022
Back To Top