skip to Main Content

När blir segregationen en samhällsutmaning?

Fotografi på huskropp med sprucken fasad.

Alla påverkas av ett samhälle som präglas av segregation, eftersom ett sådant samhälle riskerar att inte hålla samman. Det kan bland annat påverka känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Andra samhälleliga konsekvenser kan handla om att människors potential inte tas tillvara på arbetsmarknaden och att affärsverksamheter påverkas, vilket kan leda till uteblivna skatteintäkter för samhället. Segregation kan även leda till att områden och människor stigmatiseras.

De negativa konsekvenserna är dock ofta större för dem som bor i områden med socioekonomiska utmaningar än för dem som bor i andra områden. Både svensk och internationell forskning visar att boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor.

Segregationen får alltså konsekvenser både på individnivå och samhällsnivå.

Läs mer:

Läs mer om segregationens orsaker

Läs mer om insatser mot segregation

Läs mer om ojämlika samhällen i Jämlikhetskommissionen (SOU 2020:46)

Ladda ned Delmos årsrapport 2021 ”Segregation i Sverige”

Senast uppdaterad : 30 nov, 2021
Back To Top