skip to Main Content

Behandling av personuppgifter och allmänna handlingar

Behandling av personuppgifter

Delegationen mot segregation värnar om din integritet och att behandlingen av dina personuppgifter sker rättssäkert och korrekt. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen, förvaltningslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Dessa lagstiftningar innebär att Delegationen mot segregation bara får behandla dina personuppgifter om det finns en rättslig grund. Vanligtvis lämnar du dina personuppgifter frivilligt, till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, och då är den rättsliga grunden samtycke. En ansökan om till exempel statsbidrag innebär en handläggningsprocess som avslutas med ett beslut. I dessa fall är den rättsliga grunden för behandlingen myndighetsutövande uppgift.

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas av myndigheten? Kontakta info@delmos.se. Skriv ”Till dataskyddsombud” i ämnesraden.

Allmänna handlingar

Delegationen mot segregation är en myndighet och tillämpar därför offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. Offentlighetsprincipen innebär att allt som skickas in till oss (till exempel post och e-post) i regel är allmänna handlingar och vem som helst har rätt att begära ut handlingen. I vissa fall kan uppgifter sekretessbeläggas.

Offentlighetsprincipen gäller även handlingar som skickas från myndigheten till andra samt handlingar som upprättas eller förvaras vid myndigheten.

För att begära ut allmänna handlingar, kontakta: registrator@delmos.se 

Läs mer i Delmos integritetspolicy.

Senast uppdaterad : 30 okt, 2020
Back To Top