skip to Main Content

Delmos insynsråd

Delegationen mot segregation har ett insynsråd, som utgörs av nio ledamöter samt ordförande. Anders Kessling, direktör för Delmos, är ordförande för insynsrådet.

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Det är regeringen som utser insynsråd till statliga myndigheter. Regeringen kan exempelvis utse ett insynsråd om en myndighets verksamhet är av sådan karaktär att kunskap och unik kompetens på detta sätt kan tillföras.

Delmos insynsråd utgörs av ordförande samt nio ledamöter:

  • Petra Albuschus, HR-direktör ICA Gruppen, ledamot i insynsrådet till och med den 30 april 2023
  • Leila Ali Elmi, riksdagsledamot (MP), ledamot i insynsrådet till och med den 31 december 2022
  • Maria Caryll, sektionschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, ledamot i insynsrådet till och med den 30 april 2023
  • Ali Esbati, riksdagsledamot (V), ledamot i insynsrådet till och med den 31 december 2022
  • Manne Gerell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, ledamot i insynsrådet till och med den 30 april 2023
  • Mats Green, riksdagsledamot (M), ledamot i insynsrådet till och med den 31 december 2022

Direktören för Delegationen mot segregation är ordförande i insynsrådet, enligt myndighetsförordningen (2007:515).

Senast uppdaterad : 10 maj, 2022
Back To Top