skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Om avvecklingen

I regleringsbrevet för 2022 fick Delegationen mot segregation i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten inför nedläggning den 31 december 2022. Anledningen till detta var riksdagens budgetbeslut i november 2021.  

Delmos uppdrag att utlysa och fördela statsbidrag under 2022 ströks i mars 2022 och medlen för statsbidrag flyttades över till Socialstyrelsen. Redan beslutade fleråriga statsbidrag från Delmos påverkas inte av detta. 

I april fick Delmos tillsammans med Boverket i uppdrag att förbereda och analysera konsekvenserna av en överföring av vissa av myndighetens uppgifter – däribland Segregationsbarometern – från Delmos till Boverket den 1 januari 2023, och redovisa detta den 7 oktober.  

Segregationsbarometern är fortsatt tillgänglig hos Delmos under avvecklingen, men möjligheterna till användarsupport och kontakter är begränsade. 

I Delmos avvecklingsskede fram till nedläggningen hänvisas kontakter i första hand till mejl till info@delmos.se. 

Ladda ned Delmos regleringsbrev för 2022 

Läs regeringens pressmeddelande om överföringen av medel för statsbidrag

Läs regeringens pressmeddelande om överföring av uppgifter från Delmos till Boverket 

Segregationsbarometern

Senast uppdaterad : 30 sep, 2022
Back To Top