skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Om oss

Bild på ruta med logotyp för Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Myndigheten ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Uppdrag att förbereda avveckling

Delegationen mot segregation får i sitt regleringsbrev för 2022 i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Det är riksdagens budgetbeslut i november 2021 som är bakgrunden till uppdraget.

Senast uppdaterad : 17 dec, 2021
Back To Top