skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation söker en analytiker

Delegationen mot segregation är en statlig myndighet som ska bidra till att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Det omfattar insatser såväl för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden som för att motverka strukturella orsaker till segregation. Myndigheten ska arbeta sektorsövergripande.

Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling och följa och sprida forskning och annan kunskap om segregation. Kunskap som tas fram ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer. Myndigheten ska även främja utvecklingsarbete och samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer.

Delegationen mot segregation är en liten myndighet vilket innebär att vi jobbar nära varandra och tar gemensamt ansvar för att myndigheten utför sitt uppdrag på bästa sätt.

Ansvarsområde

Du kommer att delta i arbetet med ett eller flera av myndighetens uppdrag om kunskapsutveckling och förmedling av kunskap om segregation. Det innebär att sammanställa och analysera befintlig kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser av segregation, planera och genomföra undersökningar samt analysera kvalitativ och kvantitativ data. Du kommer att medverka i arbetet med regeringsuppdraget att genomföra en undersökning av deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar.

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning
 • flerårig erfarenhet av utredning och analys inom statlig förvaltning
 • erfarenhet av arbete med systematiska kunskapsöversikter
 • erfarenhet av arbete med demokrati- och civilsamhällesfrågor
 • goda kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod

Meriterande är om du har:

 • doktorsexamen
 • erfarenhet av arbete i regeringskansliet
 • erfarenhet av att beställa och leda analys- och utredningsuppdrag som genomförs av extern part, till exempel forskare

Vem är du som person?

I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som:

 • har god förmåga att analysera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
 • är lyhörd och prestigelös
 • är självständig och initiativtagande
 • har god samarbetsförmåga
 • har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter
 • uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska

Information

Tjänsten är en visstidsanställning om 6 månader på heltid. Geografiskt läge: Huddinge, Stockholms län.

Är du intresserad?

För mer information om tjänsten – kontakta verksamhetschef Charlotte Johansson 010-140 77 11.

Emma Ehnmark Olséni för SACO emma.ehnmarkolseni@jusek.se
Andreas Linden för ST andreas.linden@st.org
Patrik Öhrnell för Seko patrik.ohrnell@seko.se

Sista ansökningsdag är den 24 juni. Intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen att skicka in din ansökan bestående av cv och personligt brev till registrator@delmos.se. Märk din ansökan med 2019-2.4.1-270.

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top